Podávame stravu v rozsahu 5 až 6 krát denne strava vrátané diétnych jedál.
Týždenná príprava jedálneho lístka, príprava stravy pri dodržaní noriem HACCP a podľa individuálnych potrieb klienta a predpisu lekára, sestry podávaná ako raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, prípadne druhá večera, podávané klientovi opatrovateľkou. Strava je vždy čerstvá.